تعرفه

تعرفه های خدمات سایت

استفاده از خدمات سایت سانسل کاملا رایگان است.

تنها زمانی که محصول شما فروخته می شود، طبق جدول های زیر درصدی از کل مبلغ فروخته شده به عنوان تعرفه دریافت می شود.

ثبت نام و عضویت                                            رایگان

ایجاد حساب کسب و کار با آدرس اختصاصی           رایگان

در صورت فروش نرفتن کالا و یا برگشت خوردن        رایگان

شرکت در مزایدات                                             رایگان

تعرفه ی سانسل بدین ترتیب محاسبه می شود: 
کلیه خدمات برای خریداران رایگان است و کارمزد از فروشندگان در صورت فروش و یا رزرو کالا و خدمات طبق جدول زیر دریافت می شود.

در چه مواردی کارمزد سانسل شامل نمی شود؟
کارمزد سانسل از شما مطالبه نخواهد شد چنانچه: 
    کالای شما به فروش نرسد. 
    هیچ پیشنهاد خریدی بر روی کالای شما داده نشود. 
    کالای شما برگشت بخورد.

    قیمت محصول(تومان)                             درصد تعرفه

 از500 هزار تا 50 میلیون                                    1%

     کمتر از 500 هزار                                          2%

به اشتراک بگذارید :
آدرس صفحه